Nabídka služeb

Instalace systémù, správa poèítaèových sítí, poradenství, linuxová rešeníNa živnostenský list nabízím širokou paletu služeb primárně zaměřenou na instalaci, administranci, poradenství a zabezpečení v oblasti software šířeného pod licencí GNU/GPL (Linux) a na databázová řešení.

Ukázka nabízených služeb

  • instalace Linuxu a základní konfigurace hardware (preferované distribuce: Gentoo Linux, Fedora Core, RedHat Linux, (K)Ubuntu
  • instalace databázového serveru Oracle (Linux i Windows)
  • migrace dat mezi různými databázovými systémy
  • upgrade Oracle serveru (samozřejmě včetně dat)
  • konfigurace firewalu (IPTABLES)

Služby týkající se MS Windows

  • instalace a konfigurace MS SQL serveru a MSDE (free verze MS SQL serveru)
  • instalace a konfigurace Windows
  • instalace HW a SW
  • odstranění virů a spyware
  • konzultace v oblasti zabezpečení a migrace na Open Source řešení


Design: Tomáš Karlík, Webmaster: Petr Zeman